© 2011 Comenium o.p.s. All rights reserved.

9. červen 2015

Experimenty Václava prokopa Diviše a česká společnost

Této akce se naše společnost zúčastnila jako partner. Jednalo se o velmi poučný večer, jehož hlavním tématem byl život a dílo Václava Prokopa Diviše.

Václav Prokop Diviš (1696 - 1765)
byl slavný český vynálezce, hudebník, přírodovědec, ale také katolický kněz. Už v mládí byl vynikajícím studentem jezuitského gymnázia, první větší pracovní úspěch zaznamenal v roce 1736, kdy se stal se farářem a ujal se řízení farnosti v Příměticích u Znojma.

Do světa vědy a vynálezů se zapsal Prokop Diviš jako strůjce prvního bleskosvodu na českém území. Diviš se zajímal o elektromagnetické jevy a jejich využití mnohem šířeji – jsou známy Divišovy výzkumy vlivu magnetizmu na rostliny a živočichy, využití elektřiny v medicíně a pod. Největší slávu mu ale přineslo sestrojení uzemněného bleskovodu (machina meteorologica), který poprvé postavil v roce 1754 a předběhl tak světově uznávaného vynálezce bleskovodu Benjamina Franklina o 6 let. Nebyl to ovšem hromosvod v dnešním slova smyslu, měl hlavně trvale vyrovnávat napětí mezi nebem a zemí, a tak odvracet samotný vznik náboje.

Dalším vynálezem Prokopa Diviše je hudební nástroj zvaný Denis ď or čili Zlatý Denis. Jedná se o první elektrický hudební nástroj a ve své době byl údajně Diviš známější díky němu, než díky bleskosvodu. Císaře Josefa II. bleskosvod natolik okouzlil, že v roce 1784 nařídil, aby byl převezen ke dvoru do Vídně.

Při příležitosti 250 výročí úmrtí Prokopa Diviše bychom rádi upozornili na jeho všestrannost, skutečně široký záběr zájmů, co vzhledem k faktu, že celý svůj život prožil v Příměticích a s dobovou vědeckou elitou se domlouval jenom korespondenčně je skutečně obdivuhodné.

(převzalo ze stránek pořadatele Spolku Praha-Cáchy, neupraveno)